Produkty i usługi

Produkty:
  • osłonięte mosty szynowe niskich i średnich napięć z izolacją powietrzną,
  • osłonięte przyłącza do transformatorów i rozdzielni,
  • złącza elastyczne aluminiowe i miedziane, (powierzchnie styku cynkowane lub srebrzone),
  • prefabrykacja rozdzielni

Realizujemy zamówienia zgodnie z indywidualnymi potrzebami zleceniodawcy. Prosimy o kontakt, abyśmy mogli zaproponować najlepsze rozwiązanie.

Usługi

  • spawanie metali kolorowych i stali nierdzewnej,
  • obróbka metali:
   • cięcie piłą taśmowa
   • gięcie i walcowanie stali
  • prace pomiarowe:
   • pomiary NN i SN
   • próby napięciowe,
   • rezystancja izolacji,
   • próby funkcjonalne zabezpieczeń (wymuszalnik 1000 A)
  • serwis systemów Moveco i Cassioli